Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

10.06.2020

Ředitelské volno

Ve dnech 29. a 30. června bude ve škole ředitelské volno. Školní rok bude ukončen na naší škole 26....
22.05.2020

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2020 Na tomto odkazu jsou přijaté děti do mateřské školy od 1....
16.04.2020

Seznam dětí přijatých do 1. třídy

Na tomto odkazu je seznam dětí přijatých do 1. třídy od září 2020. Holky a kluci - těšíme se na...
18.03.2020

Péče o děti zaměstnanců IZS

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského krajského úřadu byla naše škola - její část základní...
10.03.2020

Poznáváme Prahu

Děti z přírodovědného kroužku se vydaly do Prahy. Již cestou vlakem jsme sledovali řeku Berounku a přírodu...

10.06.2020 - Opatření v této době v MŠ.


Konzultovali jsme s KHS SČK, s paní Jelínkovou (územní pracoviště Beroun), možné úpravy v provozech MŠ s ohledem na rozvolňování situace spojené s onemocněním Covid-19.

Pro MŠ nebyl aktualizován materiál MŠMT k provozu do konce školního roku, ale postupně jsou rozvolňována opatření MZ ČR.


1) při dodržení 2 m rozestupů není nutné ve vnitřních ani venkovních prostorách nosit roušky - týká se dětí a zákonných zástupců (příp. jiného doprovodu dítěte), pokud tento rozestup není dodržen je nutné mít nasazenou ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor aj...) - vychází z nového mimořádného opatření z 8.6.2020

2) děti v MŠ nenosí roušky a to ani při pobytu ve společných prostorech (chodby aj.) pokud nedochází k setkávání více skupin najednou;
Bohužel pobyt mimo prostory školy zatím není možný. S dětmi lze pobývat venku pouze na zahradě školy.

Pokud k nám přijde ráno dítě a my mu naměříme teplotu nebo se objeví příznaky během dne - dítě buď rovnou nepřebereme nebo jej oddělíme od zbytku dětí a počkáme na příchod rodiče.
Pro prokázání skutečnosti, že je dítě zdravé Vás požádáme při návratu do MŠ o dodání Čestného prohlášení zákonného zástupce, že je dítě zdravé a již není nemocné. Pokud rodič toto čestné prohlášení nepřinese, není možné dítě přijmout po nemoci zpět.

Autor: Pavel Herold


Copyright © 2010-2024  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet