Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Naše škola

Kalendář

 Květen 2024 
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Základka roku 2016 - Středočeský kraj

O škole

2. základní škola, Beroun, Preislerova 1335

CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY
2. základní škola, Beroun, Preislerova 1335 je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Svoji činnost zahájila v historických budovách v Berouně, Plzeňská 104. Teprve ve školním roce 1963/1964 začaly být postupně užívány nové budovy, ve kterých škola sídlí doposud. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 620 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Ve školním areálu je i mateřská škola, která je organizační částí školy, pro 88 dětí.

 

 

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z blízkého sídliště a ostatní přilehlé zástavby. V nejbližších letech se počítá i s dětmi z okolních vesnic, které by na naši školu přešly do 6. ročníku.

Škola disponuje jedinečným, uzavřeným areálem s pěti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem s umělým povrchem, parkovými plochami a zahradou.

V budově A je umístěno ředitelství a 2. stupeň, pro výuku je určeno patnáct učeben, z nichž jsou odborně zaměřeny učebny výtvarné výchovy, chemická laboratoř, přírodopis a učebna výpočetní techniky. V blízké době v souvislosti s výstavbou nového pavilonu se specializovanými učebnami se podmínky pro výuku ještě zlepší. Na plánech na vybavení učeben nyní usilovně pracujeme.

V budově B se vyučují žáci 1. stupně, k dispozici je zde osmnáct učeben. Odborně je zaměřena učebna hudební výchovy, cvičná kuchyně (úplná rekonstrukce 2017 - leden), učebna přírodovědy a vlastivědy. Jednotlivé učebny disponují přípojným místem na počítač a přístupem na internet, prezentační technikou. Projekt "Peníze do škol - EU" jsme plně věnovali modernizaci školy v oblasti ICT a proškolení vyučujících na práci s touto technikkou.

V budově C je technické zázemí školy s dílnou školníka a  dvě učebny, z nichž jednou je žákovská dílna, druhá učebna je nyní využívána pro potřeby šolní družiny. Neustále ná roste počet dětí v družině a my se snažíme vyhovět přáním rodičů na unístění dětí do družiny. Od září 2012 je zde také pracoviště školského pradenského zařízení pro děti z MŠ a ZŠ z Berouna. Náš další úspěšný projekt hrazený z prostředků EU.

V budově D je tělocvična, školní fit centrum, šatnové a skladové zázemí a sídlo správce sportovišť. K budově přiléhá školní stadion s atletickým  dvouproudovým oválem pokrytým umělou hmotou, stejně jako sektory pro skok daleký.  Uvnitř oválu je hřiště na malou kopanou pokryté umělou travou  a dvě kruhové výseče s hřišti na volejbal a basketbal rovněž s umělým povrchem. V areálu je dále sektor pro vrh koulí a další víceúčelové hřiště pokryté umělým travnatým povrchem.

Budova E, tj. školní kuchyně se školní jídelnou byla v roce 2005 rekonstruována a nově vybavena nákladem cca 17 milionů korun. Jejím provozovatelem se stala od školního roku 2007/2008 firma Eurest, od září 2012 působí firma pod názvem SCOLAREST.

Škola má k dispozici 30 žákovských míst vybavených PC a připojených na internet, ve všech prostorech je WIFI pro potřeby žáků, všechny prostory školy jsou pokryty také zabezpečenou učitelskou sítí WIFI. Každý vyučující má k dispozici kvalitní notebook, který si může ve stávajících učebnách připojit na dataprojektor, více než polovina z nich je interaktivní. Ale to je již standardem i na některých jiných školách. Stále se snažíme držet krok s vývojem a chceme v novém pavilonu se specializovanými učebnami tuto úroveň pozvednout v souladu s letopočtem 2017.

Uvědomujeme si, že základními potřebami dětí, které opustí naši školu, bude ovládání ICT technologií a znalost cizích jazyků. Snažíme se udělat vše proto, aby absolventi naší školy byli úspěšní v dalším studiu a v životě vůbec. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy a od 7. třídy mají děti další cizí jazyk dle svého výběru.

Díky snaze naší školy vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště, které od září 2012 poskytuje odbornou pomoc psychologa a speciálního pedagoga pro děti ze všech základních a mateřských škol na území Berouna. Provoz tohoto pracoviště byl hrazen z prostředků ESF. Od října 2014 je hrazen z prostředků zřizovatele školy Městem Berounem.

V posledních letech - od roku 2010 - díky zřizovateli došlo ke škole k významným rekonstrukcím. Byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, stoupaček i odpadů, budovy byly kompletně zatepleny a opravou prošly i komunikace kolem školy. V roce 2017 bude zahájena výstavba nověho pavilonu se specializovanými učebnami v areálu školy pro cca 200 žáků. Rekonstrukcí prošel i školní stadion, který u škol v okolí nemá konkurenci. V plánu je i výstavba sezonní sportovní haly.

Prezentace školy

Autor: Pavel Herold
Copyright © 2010-2024  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet