Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Mateřská škola

Kalendář

 Červen 2024 
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Základka roku 2016 - Středočeský kraj

Zápis do MŠ

Od 8. do 14. května mohou rodiče zasílat elektronicky nebo poštou přihlášky do MŠ od září 2020.

11. a 12. 5. 2020 proběhne na naší mateřské škole zápis do MŠ pro rodiče, kteří nemají možnost si stáhnout a vytisknout přihlášky z webu  školy. Zápis s účastí rodičů probíhá v obou uvedených dnech vždy od 14:00 do 17:00.

Osobní zápis proběhne v ředitelně školy - prostřední vchod. Veškeré informace a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ budou včas uveřejněny na web MŠ. Budete si moci i stáhnout některé dokumenty, v klidu si je doma vyplnit a přijít s nimi k zápisu. Dokumenty budou k dispozici i v MŠ. Při zápisu Vám zodpovíme i veškeré Vaše dotazy, můžeme vám zodpovědět a vysvětlit některé nejasnosti také mailem. Rodiče, kteří mají elektronický podpis nebo datovou schránku, mohou vše vyřídit elektronicky.
datová schránka školy 72xdy7g
mail pro přihlášku do školy nedorostova@2zsberoun.cz

Žádost o přijetí - WORD

Žádost o přijetí - PDF

Zápisní list - WORD

Zápisní list - PDF

Veškeré informace o průběhu zápisu jsou na zadní straně žádosti o umístění dítěte do MŠ. Jsou také vyvěšeny v hlavním vchodu ZŠ.
V případě, že budete zasílat dokumenty k zápisu elektronicky, přiložte k žádosti o umístění dítěte do MŠ oscanovaný očkovací průkaz dítěte ve formátu PDF nebo jako černobílou fotografii.Dále čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte a jeho zdravotním stavu a kopii rodného listu dítěte.

Každé dítě by pro vstup do školky mělo být připraveno. Co to znamená - co by mělo dítě zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2020/2021

Ředitel 2. základní školy a mateřské školy Beroun, Preislerova 1335, 266 01, Beroun, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Tento postup přijímání dětí do MŠ platí i v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné ve spádovém obvodu MŠ, včetně dětí, které prokazatelně žijí celoročně na území města Berouna, které školu zřizuje

(Zákon č. 561/ 2004 Sb.§ 34 a odst.2 a § 179 odst.2, Zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích §2 odst.2 a § 35 odst.2)

2. Děti, podle věku od nejstarších po nejmladší ve spádovém obvodu MŠ, kdy musí být splněny podmínky zdravotní způsobilosti podle § 50 zákona č.258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, očkování, které do 31. 8. 2018 dosáhne nejméně třetího roku věku dítěte.

3. Děti s trvalým pobytem v obci, podle věku dítěte od nejstarších po nejmladší

4. Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí dítěte na MŠ stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité. Ředitel MŠ může mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody.

Spádové oblasti pro jednotlivé mateřské školy budou uveřejněny na plakátech ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL, které budou uveřejněny na budovách MŠ a veřejných prostorách města Berouna, během měsíce dubna.

 

Pavel Herold v.r.

Blanka Nedorostová v.r.

 

 

Copyright © 2010-2024  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet